* obligatorisk uppgift
  Kontaktuppgifter
  Underskrift C/O
  ............................................................
  Övriga uppgifter
  Välj verksamheter
  Kontaktperson 1)
  Underskrift kontaktperson
  ............................................................
  1) Denna adress är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
  Medlemsuppgifter
  Adresser
  Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut  om ni vill skriva ut era uppgifter
  Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
  Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
  Fel: Felkod 99