Strängnäs Simanjiro Loiborsoit Vänortsf.

Latest update 1/10/2020
General
Strängnäs Simanjiro Loiborsoit Vänortsf. Create contactcard (vcf-file) for Strängnäs Simanjiro Loiborsoit Vänortsf.
Haake 
Ryborgsvägen 13
647 31 Mariefred
Mobile: 0706 200 523
Email: annesofieolander@gmail.com
Homepage: http://www.sslnytt.se
Contact
Anne-Sofie Ölander Create contactcard (vcf-file) for Anne-Sofie Ölander

 
Mobile: 0706-200 523
Email: annesofieolander@gmail.com
Other information
Founded
1986 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Vänortsförening,
Summary
SSL bildades 1986 med syfte att vara kommunens kontaktlänk med Simanjiro, som då hade blivit officiell vänort till Strängnäs. Huvuduppgiften var att främja genuin vänskap mellan människorna i Simanjiro och Strängnäs. Föreningen är politiskt och religiöst obunden
Under årens lopp har SSL haft många olika stödprojekt såsom vatten-, skol- och utbildningsprojekt etc. Alla insamlade medel går oavkortat till projekten.
Strängnäs kommun och SSL har också bedrivit gemensamma utbytesprojekt såsom vattenförsörjning, sanitet, miljö etc.
Befolkningen i Simanjiro utgörs till sin majoritet av massajer. Av tradition är de nomader, men idag är merparten bofasta. SSL har hjälpt till med byggandet av skolor och förskolor. Förskolorna är viktiga för att barnen där får lära sig swahili, som är landets officiella språk.
SSL:s viktigaste projekt idag är att färdigställa brunnar i byn Oiborkishu, där kvinnorna kan få använda flera timmar om dagen för att hämta vatten. En brunn är borrad och har gett rikligt bra med vatten. Ännu fattas pump och solceller.
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Frågor eller synpunkter, kontakta Teknik & Service på telefon 0152-296 86.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .