Starka Händer

Latest update 10/16/2020
General
Starka Händer Create contactcard (vcf-file) for Starka Händer
 
Sundbyvägen 24
645 51 Strängnäs
Email: mbc.angelfood@gmail.com
Contact
Madeleine Brolin Create contactcard (vcf-file) for Madeleine Brolin

 
Mobile: 073-230 66 72
Email: mbc.angelfood@gmail.com
Other information
Founded
2020 
Financial year begins (MMDD)
0901
National organisation
 
Activity
Social verksamhet,
Summary
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell brobyggande verksamhet mellan svenskar och nyanlända från andra länder i syfte att främja integration. Föreningen verkar också för att bryta isolering och utanförskap hos människor i alla samhällsgrupper. Detta sker genom möten mellan människor och sociala aktiviteter. Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden. 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Frågor eller synpunkter, kontakta Teknik & Service på telefon 0152-296 86.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .